fun88

我爱的那个女孩
我要做你的天空 我要走进你心中 
我要陪你度一生 陪你去吹东北风
你的眉眼你的痣 你的笑容你的事 
你的温情你的字 全部在我心头刺
我爱的那个女孩 请你走进我心怀 
请你眼睛抬一抬 这份缘是天安排
姓氏孙 单名可 你在我心是花朵 
把心为你变赤裸 我的心门为你锁
这爱火 不会灭 陪你度过每一夜
我想陪你走世界 你就是我的一切
从我看你第一眼 我的心就被搁浅
想陪着你到永远 陪你看繁星点点
感谢我们的相遇 上演这场爱情戏
你的一切用心记 对你的爱不会弃
最美时光遇见你 莫名其妙心欢喜
只想与你在一起 陪你经历风和雨
以后的路伴你行 陪你共赴那黎明
御颜帝豪我的名 爱你的心不会停

文章评论

  加载评论内容,请稍等......